Projekty / Návrhy / Diagnostika a měření - v oboru mikroklimatu a techniky prostředí

 

Návrhy systémů přirozeného větrání

V objektech, které jsou tímto systémem vybaveny, ale u kterých není zřejmé jak fungovaly. Provedeme návrh obnovy dříve používaného systému. V případě nutnosti je nezbytný nedestruktivní nebo destruktivní průzkum (nedestruktivní nebo destruktivní průzkum s použitím endoskopické kamery).

Revitalizace historických systémů

Historické budovy jsou vybaveny systémy teplovzdušného vytápění, teplovzdušného větrání, odvodňovacími a vysoušecími systémy staveb. Tyto nevyužívané systémy lze rehabilitovat nebo i adaptovat s novými technologickými zařízeními.

Návrhy komplexního řízení mikroklimatu

Pro objekty a prostory s vyššími požadavky na kvalitu mikroklimatu nabízíme komplexní posouzení a návrh řešení. A to nejen řešení technologickými zařízeními, ale také úpravou stavebních řešení objekty či jen prostoru.

Poradenská činnost a konzultace

Jedná se o poradenství a konzultace v oboru přesného zajištění mikroklimatu (archivi, galeria, muzea a jiné historické objekty).