Historické stavby

 

Sakrální objekty

Profánní objekty

 

Komplexní průzkumy a NÁVRHY:


 • Kostel Panny Marie Vítězné, Praha 1 Karmelitánská ulice, průzkum, a návrh ventilačních opatření včetně instalace měřícího a řídícího systému v kryptě kostela spoluprace s ITS, objednatel řád Karmelitánů pí Mazurková a otec Šlajch.
 • Jezuitská kolej v Kutné Hoře - komplex průzkumů a inventarizace prvků, termín 1999, cena cca 850 000,- Kč, objednatel České muzeum výtvarných umění - PHDr. Jan Sekera tel. 22220218
 • Praha 1, Valdštejnský palác objekt C - nedestruktivní a destruktivní průzkum komínových průduchů, vyčistění dostupných komínových průduchů, archivní rešerše dokumentace, provedení analýzy prostředí v historických prostorách Valdštejnského paláce a vypracování návrhu pro optimální režim
 • Praha 1, Kolovratský palác - komplexní průzkumy - archivní rešerše, stavebně historický a detailní stavebně technické průzkumy, restaurátorské průzkumy a inventarizace uměleckých a historických prvků
 • Praha 1, Kolovratský palác - projekt řešení dílčích sanačních opatření podél čelní fasády paláce

 

Výběr ostatních zakázek s dílčími průzkumy:

 

 • Kroměříž - Arcibiskupský zámek a zahrady - průzkumy ,obnova a sanace pláště budovy zámku, vstupní budovy a rotundy v Květné zahradě ve spolupráci s AG14, objednatel Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž ing. Dokoupilová tel. 0634/23 311
 • Zámek Kratochvíle, průzkum a rehabilitace areálu vodního zámku;  objednatel PÚ České Budějovice, p. Jarošová tel. 038/28325
 • Městský úřad  v Teplé - rehabilitace pláště včetně sanačních opatření - MÚ v Teplé tajemník Devátý tel. 0169/ 392221
 • Zámek Kynžvart - průzkum a rehabilitace zámku v profesích sanace -  ventilace a klimatizace - objednatel PÚ Plzeň pí. Remtová tel. 019/ 7237678
 • Karlovy Vary - kolonáda Zítkova, Tržní , Zámecká - průzkum     ventilačního, vodního a kanalizačního systému MěÚ Karlovy Vary - Švehlová
 • Kroměříž - Květná zahráda - průzkum ventilačního, vodního a kanalizačního systému - objednatel Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž ing. Dokoupilová tel. 0634/23 311
 • Areál zámku v Hořovicích - průzkum ventilačního, vodního a kanalizačního systému - objednatel PÚ Středních Čech ing. Šubrt
 • Zámek v Chanovicích - průzkum a rehabilitace původního řešení sanačního ventilačního systému a realizace nových systémů sanace OÚ Chanovice ing. Čada

 

Fotogalerie

Valdštejnská jízdárna
Městský úřad v Teplé
Městský úřad v Teplé
Městský úřad v Teplé
Zámek Kynžvart
Kolonáda Zítkova - Karlovy Vary
Kolonáda Zítkova - Karlovy Vary
Kolonáda Zítkova - Karlovy Vary
Kolonáda Tržní - Karlovy Vary
Kolonáda Tržní - Karlovy Vary
Kolonáda Tržní - Karlovy Vary
Kolonáda Zámecká - Karlovy Vary
Kolonáda Zámecká - Karlovy Vary
Kolonáda Zámecká - Karlovy Vary