O firmě

 

Firma Ing. Jan ČervenákTP

V roce 1977 dokončil studium na ČVUT specializace technika prostředí staveb.

Od roku 1977 do 1990 pracoval jako projektant a následně diagnostik v SÚRPMO.

Od roku 1990 - 1993 působil na SUPP Praha v oddělení stavebně technických průzkumů historických objektů, především v oblasti mikroklimatu, historických systémů vytápění, větrání a souvisejících systémů vodních.
Od svého založení specializujeme na historické objekty, v činnostech diagnostika, průzkumy, návrhu komplexní rehabilitace historických systémů větrání a vytápěcích systémů a projektovými pracemi i komplexními výzkumy v daném oboru.

Jako diagnostik provádí měření parametrů mikroklimatu a souvisejících parametrů staveb, a to jak měření jednorázová, tak i dlouhodobá (měření v Klatovech probíhá již 40 let).

Jako konzultant, poradce či oponent při koncepčních návrzích řešení kulturních objektů (muzea, galerie, knihovny, archívy a památkové objekty).

Od roku 1981 - měření a diagnostika historických objektů, první akcí byly Klatovské katakomby měření zde probíhá dodnes. V roce 2011 projekt a realizace muzea a historické části klatovských katakomb s obnovením původního systému větrání jezuitské typologie ze 16. století.

Od roku 1981 byla zahájena i spolupráce s externími specialisty archeology, egyptology, antropology, restaurátory a konzervátory toxikology a ostatními specialisty z různých oborů.

Člen týmu projektu Národní knihovny 1997-99 - „Zlepšení klimatických podmínek pro uskladnění rukopisů a starých tisků v objektu Klementina“.

Člen týmu projektu NAKI 2013-2017 - "Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy - optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti", DF13P01OVV016.

Část - řešení doporučovaných parametrů mikroklimatu v souvislosti na optimalizaci provozních nákladů.

Vedoucí týmu řešitelů projekt UNESCO s názvem „Výzkum a dokumentace systémů a konstrukcí odvodnění, teplovzdušného vytápění a větrání objektu východní části Palmového skleníku včetně propojení do zimního skleníku (katakomb) na zámku Lednice“ 2018-2019.

 

Články v odborných časopisech:

Zprávy památkové péče - Jan Červenák, Zdeněk Vácha – „Regulace podmínek pro uchování předmětů kulturní povahy v historických objektech.“

VVI – Jan Červenák, Václav Holásek – „Teplovzdušné systémy vytápění a větrání historických budov a jejich vliv na stavbu. Vlivy při provozování a negativní vlivy při trvalém odstavení.“

 

Základní obsazení :

Ing. Jan Červenák

MgA. Matěj Jakoubek

Iva Mzyková

 

Spolupracující osoby nebo skupiny:

Václav Holásek

Ing. arch. Jan Čepelák

Doc. RNDr. J.Klán Csc. – toxikolog, mykolog

Spolupráce s architektonickým ateliérem Petr Franta Architects