O firmě

 

Firma Ing. Jan ČervenákTP začala samostatně působit v roce 1989 a využívá mnohaletých zkušeností svých pracovníků v projekční činnosti ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze v oboru stavebně technických průzkumů historických objektů, především v oblasti mikroklimatu a osvětlení.

Od roku 1981 je prováděno měření a diagnostika historických objektů, které bylo zahájeno na akci Klatovské katakomby a které probíhá dodnes.

Při průzkumech byly prováděny též rešerše historických systémů.

Od roku 1981 spolupracujeme s externími specialisty, egyptology, antropology, restaurátory a konzervátory a ostatními specialisty na různé materiály.

V devadesátých létech minulého století jsme pracovali jako technicko technologická skupina  na SUPP v Praze.

Firma TP - Ing. Jan Červenák se specializuje od svého založení výhradně na historické objekty, a to v činnostech měření, průzkumech, návrhu rehabilitace historických systémů a projektovými pracemi,  na tyto činnosti navazující.

Vzhledem k různosti jednotlivých zkoumaných objektů a požadavku zadavatele je vždy na danou akci sestaven tým spolupracovníků z jednotlivých profesí.

V posledním období je tým zpracovatelů stabilizován a v rámci každého dalšího průzkumu zlepšuje kvalitu prováděných průzkumů a inventarizací a zdokonaluje následné přímé další využití pro zpracování dalších stupňů projektů.

Ing. Jan Červenák je členem společnosti pro techniku prostředí a spolupracuje na pilotních projektech MK NAKI.

 

Základní obsazení :

Ing. Jan Červenák

Ing. arch. Jan Čepelák

Ing.Jana Čepeláková

Iva Mzyková

Ing. Vladimír Neumann

 

Spolupracující osoby nebo skupiny:

Ing. Luděk Dostál - statické zkoušky

Zbyněk Potužák - statické zkoušky a vlhkost

 

Mezi další spolupracovníky specialisty patří:

Prof. MUDr. Eugen Strouhal Csc. – egyptolog

Doc. RNDr. J.Klán Csc. – toxikolog, mykolog

Ing. Jana Odvárková – chemik konzervátor

Ing. Jana Kadeřábková, Iva Straková , Jana Trsková – konzervátorky

Spolupráce s architektonickým ateliérem  Petr Franta Architects