Profánní objekty

 

  • Pražský hrad, Příběh Pražského hradu, průzkumy, stavebně technické studie tepelných zátěží a projekty profesí mikroklimatu. objednatel Správa pražského hradu, Janouš 2436 3258. Web : www.hrad.cz
  • Pražský hrad, Kaple sv. Kříže PH, průzkumy, stavebně technické studie tepelných zátěží a projekty profesí včetně koordinací, vyhodnocení mikroklimatu a měření osvětlení; objednatel Správa pražského hradu a spolupráce s Petr Franta Architects -ing. Jan Červenák - průzkum historického teplovzdušného větrání a vytápění, projekt klimatizace a koordinátor
  • Pražský hrad, Císařská konírna PH, průzkumy, stavebně technické studie tepelných zátěží a projekty profesí včetně koordinací, vyhodnocení mikroklimatu a měření osvětlení; objednatel Správa pražského hradu a spolupráce s  Petr Franta Architects -ing. Jan Červenák - průzkum historického teplovzdušného větrání a vytápění, projekt klimatizace a koordinátor
  • Pražský hrad, Obrazárna PH, průzkumy, stavebně technické studie tepelných zátěží a projekty profesí včetně koordinací, vyhodnocení mikroklimatu a měření osvětlení; objednatel Správa pražského hradu a Studio Šípek, ing. Mráz 2436 3258 -ing. Jan Červenák - průzkum historického teplovzdušného větrání a vytápění,projekt klimatizace a koordinátor profesí
  • Pražský hrad, Letohrádek královny Anny, průzkumy, měření a opatření k ochraně historického krovu a střechy, dlouhodobé sledování    mikroklimatu (1993 - 1995) a zajištění mikroklimatu výstavních    prostor s návrhem úpravy osvětlení; objednatel Správa pražského hradu, ing. Mráz 2436 3258
  • Karlovy Vary - Císařské lázně ( původní stavba Fellner a Helmer ), průzkum stavebně historický, architektonický, stavebně technický a inventarizace památkově hodnotných prvků objektu; termín 1994, objednatel firma Chaitov ing. arch.  Vondráček tel. 017/3223100
  • Úřad vlády ČR - Strakova akademie Praha 1, stavebně technické průzkumy objektu; termín 1996, objednatel Úřad vlády České republiky - ing. Vladimír Bednář - tel. 22002229
  • Kramářova vila Praha 1, rešerše stavebních úprav a studie sanačních a ventilačních opatření, stavebně technický průzkum a inventarizace památkově hodnotných prvků objektu; termín 1997, objednatel Úřad vlády České republiky - ing. Vladimír Bednář - tel. 22002229

 

Fotogalerie

Pražský hrad, Příběh Pražského hradu
Pražský hrad, Příběh Pražského hradu
Pražský hrad, Příběh Pražského hradu
Pražský hrad, Kaple sv. Kříže PH
Pražský hrad, Kaple sv. Kříže PH
Pražský hrad, Kaple sv. Kříže PH
Karlovy Vary - Císařské lázně
Karlovy Vary - Císařské lázně
Karlovy Vary - Císařské lázně