Poskytované služby

 

1. Dlouhodobý monitoring a sledování mikroklimatu

  • Dlouhodobý monitoring a sledování mikroklimatu při výstavách

Kontrola funkce stávajícího zařízení zajišťujícího mikroklima, jeho případné úpravy a následný monitoring mikroklimatu u                        exponovaných předmětů s průběžným předáváním výstupů sledování zapůjčitelům.

  • Dlouhodobý monitoring a sledování mikroklimatu v depozitářích a archivech
  • Dlouhodobý monitoring a sledování mikroklimatu v historických objektech

2. Jednorázové měření parametrů mikroklimatu

  • Jednorázové měření parametrů mikroklimatu v sakrálních a profánních objektech
  • Jednorázové měření parametrů mikroklimatu a stavební vlhkosti pro účely následných úprav stavby
  • Jednorázové měření parametrů mikroklimatu pro účely návrhu technického zařízení na úpravu mikroklimatu

3. Studie, návrhy a projekty v oboru techniky prostředí