Poskytované služby

 

1. Zpracování stavebně technických průzkumů

2. Dlouhodobý monitoring a sledování mikroklimatu

  • Dlouhodobý monitoring a sledování mikroklimatu při výstavách

Kontrola funkce stávajícího zařízení zajišťujícího mikroklima, jeho případné úpravy a následný monitoring mikroklimatu u exponovaných předmětů s průběžným předáváním výstupů sledování zapůjčitelům.

  • Dlouhodobý monitoring a sledování mikroklimatu v depozitářích a archivech
  • Dlouhodobý monitoring a sledování mikroklimatu v historických objektech

3. Jednorázové měření parametrů mikroklimatu

  • Jednorázové měření parametrů mikroklimatu v sakrálních a profánních objektech
  • Jednorázové měření parametrů mikroklimatu a stavební vlhkosti pro účely následných úprav stavby
  • Jednorázové měření parametrů mikroklimatu pro účely návrhu technického zařízení na úpravu mikroklimatu

4. Studie, návrhy a projekty v oboru techniky prostředí