Výstavy a depozitáře

 

 • Muzeum Bratislava, rekonstrukce Apponyiho paláce - archeologická záchrana hrnčířské pece
 • Arcibiskupství pražské, záchrana vzácných exponátů po havarii vody v depozitářích
 • Archiv pražského hradu, komplexní návrh včetně realizace stavebního a technického řešení zajištění mikroklimatu
 • Muzeum českého krasu, komplexní projekt centrálního depozitáře muzea
 • Výstava příběh pražského hradu, řešení mikroklimatu v prostoru i vytrinách expozice a následné dlouhodobé sledování a řízení mikroklimatu
 • Pražský hrad Císařská konírna, komplexní a realizace řešení mikroklimatu výstavního prostoru a dlouhodobé sledování exponovaných výstav (Básník apolitik B.Hasinštejnský). Řešení získalo ocenění Grand prix v kategorii architektonický design a drobná architektura - funkční dělící skleněná stěna instalovaná z důvodu stability mikroklimatu.
 • Pražský hrad Obrazárna pražského hradu, komplexní a realizace řešení mikroklimatu výstavního prostoru a dlouhodobé sledování exponovaných výstav (Karel IV. císař z boží milosti). Web : www.obrazarna.cz
 • Depozitář M.G. Brno, měření mikroklimatu a návrh úprav opatření k jeho zlepšení
 • Historický ústav armády, komplexní průzkum a návrh ke zlepšení stavu mikroklimatu v depozitáři
 • Univerzita Karlova objekt Karolinum, dlouhodobé měření výstavy
 • Národní knihovna ČR Klementinum, spolupráce na pilotním projektu výzkumu a vývoje "zlepšení kvality mikroklimatu úložných prostor pro vzácné knihovní sbírky v historických budovách". Web : www.knihovna.cz
 • Kutná hora - GASK, návrh nezbytných opatření k zajištění mikroklimatu ve výstavních prostorách po dobu výstavy Europa Jagellonica a následné sledování prostorů a vitrín
 • Synagogy Židovského muzea, dlouhodobé měření mikroklimatu s následným návrhem k jeho zlepšení, jak v prostorách expozic tak i depozitářů
 • Zámek Bojnice, průzkum, měření a návrh expozice z hlediska mikroklimatu výstavy gotického umění a návrh řešení vystavení bojnického oltáře

 

Fotogalerie

Výstava příběh pražského hradu
Výstava příběh pražského hradu
Výstava příběh pražského hradu
Obrazárna pražského hradu
Obrazárna pražského hradu
Obrazárna pražského hradu
Kutná hora - GASK
Kutná hora - GASK
Kutná hora - GASK
Zámek Bojnice
Zámek Bojnice
Zámek Bojnice